bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 22

Kamžkoli půjdeš, ono tě zprovodí, když spáti budeš, bude tě ostříhati, a když procítíš, bude s tebou rozmlouvati,