bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 23

(Nebo přikázaní jest svíce, a naučení světlo, a cesta života jsou domlouvání vyučující),