bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 25

Nežádejž krásy její v srdci svém, a nechať tě nejímá víčky svými.