bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 26

Nebo příčinou ženy cizoložné zchudl bys až do kusu chleba, anobrž žena cizoložná drahou duši ulovuje.