bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 27

Může-liž kdo skrýti oheň v klíně svém, aby roucho jeho se nepropálilo?