bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 28

Může-liž kdo choditi po uhlí řeřavém, aby nohy jeho se neopálily?