bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 29

Tak kdož vchází k ženě bližního svého, nebudeť bez viny, kdož by se jí koli dotkl.