bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 30

Neuvozují potupy na zloděje, jestliže by ukradl, aby nasytil život svůj, když lační,