bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 32

Ale cizoložící s ženou blázen jest; kdož hubí duši svou, tenť to činí;