bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 33

Trápení a lehkosti dochází, a útržka jeho nebývá shlazena.