bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 34

Nebo zůřivý jest hněv muže, a neodpouštíť v den pomsty.