bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 35

Neohlídá se na žádnou záplatu, aniž přijímá, by i množství darů dával.