bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 4

Nedej usnouti očím svým, a zdřímati víčkám svým.