bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 5

Vydři se jako srna z ruky, a jako pták z ruky čižebníka.