bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 6

Jdi k mravenci, lenochu, shlédni cesty jeho, a nabuď moudrosti.