bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 8

Připravuje v létě pokrm svůj, shromažďuje ve žni potravu svou.