bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 9

Dokudž lenochu ležeti budeš? Skoro-liž vstaneš ze sna svého?