bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 1

Zdaliž moudrost nevolá, a rozumnost nevydává hlasu svého?