bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 10

Přijmětež cvičení mé raději než stříbro, a umění raději než zlato nejvýbornější.