bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 11

Nebo lepší jest moudrost než drahé kamení, tak že jakékoli věci žádostivé vrovnati se jí nemohou.