bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 12

Já moudrost bydlím s opatrností, a umění pravé prozřetelnosti přítomné mám.