bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 13

Bázeň Hospodinova jest v nenávisti míti zlé, pýchy a vysokomyslnosti, i cesty zlé a úst převrácených nenávidím.