bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 14

Má jest rada i šťastný prospěch, jáť jsem rozumnost, a má jest síla.