bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 15

Skrze mne králové kralují, a knížata ustanovují věci spravedlivé.