bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 16

Skrze mne knížata panují, páni i všickni soudcové zemští.