bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 17

Já milující mne miluji, a kteříž mne pilně hledají, nalézají mne.