bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 18

Bohatství a sláva při mně jest, zboží trvánlivé i spravedlnost.