bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 19

Lepší jest ovoce mé než nejlepší zlato, i než ryzí, a užitek můj než stříbro výborné.