bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 2

Na vrchu vysokých míst, u cesty, na rozcestí stojí,