bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 21

Abych těm, kteříž mne milují, přidědila zboží věčné, a poklady jejich naplnila.