bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 22

Hospodin měl mne při počátku cesty své, před skutky svými, přede všemi časy.