bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 23

Před věky ustanovena jsem, před počátkem, prvé než byla země.