bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 24

Když ještě nebylo propasti, zplozena jsem, když ještě nebylo studnic oplývajících vodami.