bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 25

Prvé než hory založeny byly, než byli pahrbkové, zplozena jsem;