bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 26

Ještě byl neučinil země a rovin, ani začátku prachu okršlku zemského.