bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 27

Když připravoval nebesa, byla jsem tu, když vyměřoval okrouhlost nad propastí;