bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 28

Když upevňoval oblaky u výsosti, když utvrzoval studnice propasti;