bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 29

Když ukládal moři cíl jeho, a vodám, aby nepřestupovaly rozkázaní jeho, když vyměřoval základy země: