bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 30

Tehdáž byla jsem od něho pěstována, a byla jsem jeho potěšení na každý den, anobrž hrám před ním každého času;