bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 31

Hrám i na okršlku země jeho, a rozkoše mé s syny lidskými.