bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 32

A tak tedy, synové, poslechněte mne, nebo blahoslavení jsou ostříhající cest mých.