bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 34

Blahoslavený člověk, kterýž mne slýchá, bdě u dveří mých na každý den, šetře veřejí dveří mých.