bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 35

Nebo kdož mne nalézá, nalézá život, a dosahuje lásky od Hospodina.