bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 36

Ale kdož hřeší proti mně, ukrutenství provodí nad duší svou; všickni, kteříž mne nenávidí, milují smrt.