bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 4

Na vásť, ó muži, volám, a hlas můj jest k synům lidským.