bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 7

Jistě žeť pravdu zvěstují ústa má, a ohavností jest rtům mým bezbožnost.