bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 8

Spravedlivé jsou všecky řeči úst mých, není v nich nic křivého ani převráceného.