bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 8 verš 9

Všecky pravé jsou rozumějícímu, a přímé těm, kteříž nalézají umění.