bible
bible

Kniha Kazatel kapitola 10 verš 12

Slova úst moudrého jsou příjemná, ale rtové blázna sehlcují jej.