bible
bible

Kniha Kazatel kapitola 10 verš 13

Počátek slov úst jeho jest nemoudrost, a ostatek mluvení jeho pouhé bláznovství.